logo
Language: English | Afrikaans

Tyddeel Eienaars

Welkom by die Kagga Kamma Eienaarsblad, spesifiek uiteengesit met die Tyddeel Eienaar ingedagte.

Kontak ons by Kagga Kamma

 Ja

Belangrike tyddeel eienaar kennisgewingsInboek Prosedure:
In die belang van veiligheid, sekuriteit en sekerheid dat slegs bevestigde gaste toegang tot die oord geniet, sal daar van u vereis word om beide die bevestiging van bespreking, gastesertifikaat, asook u identiteitsdokument te voorsien. U sal ook versoek word om die vrywaringsvorm in te vul met u aankoms by Kagga Kamma.


Gaste Sertifikaat:
In die geval wat 'n ander persoon u tyddeel week okkupeer, moet die person in besit wees van 'n geldige gastesertifikaat bekombaar vanaf Hoofkantoor voorafgaande die person se aankoms.


Heffing Paaiemente:
Heffings moet vereffen word in terme van die gebruiks ooreenkoms en geen okkupasie of gebruik van enige form is toelaatbaar totdat alle heffings betaal is nie. (Dit is van toepassing op "Spacebanking", verhurings, ens, van 'n tyddeel week.


"Spacebanking" en verhurings:
Let wel dat versoeke vir "Spacebanking" of verhurings 'n minimum van 5 maande, voorafgaande van die okkupasie datum, by Property Admin ingedien moet word, om sodoende aan Property Admin genoeg tyd te gee om u versoek te prosesseer.propertyadmin@oaks.co.za.


Kommunikasie:
Maak seker u huidige kontakbesonderhede en, mees belangrik, u e-pos adres, is korrek, sodat ons maklik met u kan kommunikeer.


Okkupasie Datums:
Let wel dat die tyddeelkalenders inskakel met die skool vakansies. Dit is dus baie belangrik dat u die jaarlikse kalender nagaan om te verseker u okkuppeer die korrekte week. Verwys gerus na die kalenders hier:
2018 Kalender